"DE MOET EN HET MAG"Voorwoord 

Geachte jury,

Het plan dat ik U bij deze zou willen voorleggen is om van de gasfabriek, alle gebouwen, een experimenteel centrum voor asielzoekers te maken waar de Amsterdamse jeugd structureel bij betrokken wordt

Het is een plan dat probeert op radicale wijze de bron van vreemdelingenhaat en racisme aan te pakken bij de wortel: de fase waarin de westerse opgroeiende jeugd zich bewust wordt van de tegenstellingen in de wereld en de schijnheilige opstelling van onze cultuur daartegenover.

Op dat moment wordt elke jongere voor de keuze gesteld een erfenis: onze rijkdom en de bijbehorende hypocrisie te aanvaarden en de successierechten daarvoor (een leven in angst voor de armen van deze wereld) te betalen, of niet te aanvaarden.

Deze angst is niet alleen de oorzaak voor de zich schrikwekkend ontwikkelende houding van steeds meer westerlingen tegenover vreemdelingen: het is ook de oorzaak van de verlamming die zich over alle aspecten van onze cultuur lijkt uit te spreiden: de fatalistische acceptatie van de verzieking van de natuur en het cynische afglijden in decadentie.

Het asielzoekersprobleem vormt een relatief klein, maar heftig brandpunt waarin we alle emoties die hiermee te maken hebben op een giftige manier naar de oppervlakte zien komen. Het is een openbarstende, etterende zweer, het pus dat er uitstroomt is het resultaat van een ontsteking, een kanker, die zich door het gehele lichaam van onze samenleving heeft verspreid.

In de hysterische angst voor de asielzoeker zoekt dit plan zijn aangrijpingspunt voor een genezingsproces.
Het is een project waarin Amsterdam op een werkelijk grootstedelijk niveau de vluchtelingenopvang vorm geeft op een schaal die hout snijdt door tegelijk haar complete jeugd op een fundamenteel juiste manier om te leren gaan met verschijnselen als vluchteling en vreemdeling in onze cultuur.

Het plan gaat uit van realiteit,
dat wil zeggen, creëert een plaats waar de hardheid van de tegenstellingen in de wereld feitelijk aanwezig is, maar is ook een studieplaats, gewijd aan de plek van onze cultuur in de wereld, doordat het in de realiteit functioneert als een plek waar onze verantwoordelijkheid in die wereld gestalte krijgt

Het plan biedt onderdak aan:
De volledige opvang van vluchtelingen en gearresteerde illegalen, dus zowel open als gesloten behuizing, een ziekenhuis, alle juridische en maatschappelijke diensten en scholingsfaciliteiten.
Een permanent werkcentrum waar alle Amsterdamse scholieren bij toerbeurt enkele perioden schoolgaan
 


   InhoudVerder