"DE MOET EN HET MAG"


"Het Mag"

 
Zo hard als de bovenstaande kern van dit plan klinkt, zo feestelijk moet het totaal van 'De Moet en het Mag' worden. Want 'De Moet' is in wezen niets anders dan de plek van een dubbele initiatie voor onze eigen kinderen: als ze jong zijn, en als ze volwassen worden.
'De Moet' is de plaats waar we permanent onderzoeken wat we nu eigenlijk waardevol vinden in onze samenleving. 'De Moet' is een toegangspoort tot onze samenleving voor hen die elders geen bestaan meer hadden.

Daarom zullen de feesten van 'Het Mag' permanent en beroemd zijn. De twee hallen van het zuiveringsgebouw zijn daar geschikt voor; in het middendeel kantoren van waaruit de feesten worden georganiseerd.
Deze feesten worden ontworpen: mensen die, ergens in Amsterdam, mooie feesten hebben gemaakt, zullen hiervoor worden uitgenodigd.
Centraal staan hier optredens van de topgroepen uit verre culturen. Deze hallen moeten een trekpleister worden voor de hele Amsterdamse jeugd, en vooral ook een plaats waar alle etnische groeperingen in Amsterdam zonder problemen terechtkunnen.

Willens en wetens zullen hier jongeren uit starre gezinsstructuren worden weggelokt om te worden opgenomen in een Nederlandse cultuur die contact tussen jongeren eist.
Ook in dit aspect zal 'Het Mag' dus een radicaal karakter dragen: want talloos zijn de families die het recht eisen hun kinderen te isoleren van de buitenwereld- en vervolgens verontwaardigd zijn als ze daardoor door die buitenwereld geïsoleerd worden.
(Hoedt U zich er overigens voor om aan te nemen dat het hier alleen om buitenlandse gezinnen gaat.)

Boven in de hallen worden lange rijen kleine kamertjes gebouwd, die voor korte tijd te huur zijn voor stelletjes die nader willen kennismaken: met korting als de partners uit verschillende culturen komen, en royaal voorzien van voorlichting over veiligheid.

Naast de grote hal van 'Het Moet' zal een permanente kermis komen voor kleine kinderen: draaimolens, lunapark, etc., al die attracties die op het moment bijna uitgestorven zijn en waaraan we zelf met zoveel nostalgie terugdenken. Het is belangrijk dat ouders al eens met hun kinderen naar die kermis zijn geweest voordat ze er op hun zesde jaar met de school naar toe gaan. Hoewel niemand geheimzinnig tegen ze zal doen over de ernst van de ervaring die hun daar te wachten staat, moet het totaal toch in een feestelijk teken staan. Van binnen uit de hal is deze kermis natuurlijk ook zichtbaar.

En tenslotte zal er, als bewijs van het slagen van 'De Moet en Het Mag' midden op het terrein, over tien, hooguit twintig jaar de reconstructie verrijzen van het Paleis voor Volksvlijt, geheel gefinancierd door giften uit de Amsterdamse bevolking, en voorzien van een extra goede brandbeveiliging, gesponsord door het Amsterdamse bedrijfsleven.Het Paleis van Volksvlijt, (inclusief galerij) zal vooral het domijn zijn van de oudere Amsterdammers, en daar zal uiteindelijk vooral de economische bedrijvigheid tussen Nederland en de landen van de ex-vluchtelingen centraal staan.

De Amsterdammers zullen zichzelf het Paleis teruggeven als bewijs en erkenning van het feit dat ze weer durven te hopen, en dat ze weer idiote dingen durven te doen.
Nu nog is Amsterdam vol mensen met herinneringen aan het Paleis. Nu nog kan de reconstructie ervan gaan gelden als een voor iedereen begrijpelijk symbool voor het bereiken van de verdergaande doelen die 'De Moet' heeft.
Deze gift aan zichzelf maakt het mogelijk dat alle Amsterdammers hun kinderen met tederheid voorbereiden op de moeilijke momenten die ze daar tegemoet gaan, en met respect verantwoordelijkheid zullen kunnen geven nadat ze daarmee op de meest indringende manier hebben kennisgemaakt.
Bovendien wordt het complex met het herbouwde Paleis van Volksvlijt qua stijl een redelijk samenhangende, imposante wraak van de Amsterdammers op het ongeluk dat is veroorzaakt door de Nederlandse Bank. En aansluitend op het Westerpark en het herbouwde Haarlemmerplein krijgt het samen met de Haarlemmerpoort ook weer een symbolische waarde als Toegangspoort tot Amsterdam, tot Nederland. Gelegen aan de spoorlijn zal het diepe indruk maken op de reizigers, ook degenen die van Schiphol komen: Hier begint ons Amsterdam!
 
 


Terug InhoudVerder