"DE MOET EN HET MAG"


Enkele Getallen

 

De getallen over asielzoekers zijn niet erg openlijk ter beschikking. Het C.B.S. en het ministerie van justitie houden de begrippen vaak vaag, en gooien allerlei classificaties door elkaar, zodat het vaak moeilijk is om achter duidelijke getallen te komen.

Toch is het belangrijk om een ruw beeld te schetsen van het soort maat waar we in eerste instantie rekening mee moeten houden, daarvoor baseren we ons dan op een niet erg eenduidige statistiek in de Volkskrant (4-1-'92) op basis van getallen van het Ministerie van Justitie.

In 1990 hebben ruim 21.000 mensen asiel gevraagd in Nederland.
Ongeveer 55% van deze mensen wordt toegelaten, gemiddeld over de laatste drie jaar betekent dat iets minder dan 1000 mensen per maand, bijna 12.000 per jaar.
(Ter vergelijking: in 1990 bedroeg het geboorteoverschot in Nederland
60.074, dat is dus ruim 5 x zoveel.)

Andere getallen uit de statistische gegevens van het C.B.S. en het jaarboek van Amsterdam:

Eind 1990 bedroeg het aantal inwoners Nederland: 15.010.445 en van Amsterdam: 702.731.

Grofweg woont dus 5% van de Nederlandse bevolking in Amsterdam.

Als Amsterdam proportioneel aan de Nederlandse bevolking een aantal asielaanvragen zou behandelen, dan zou dat neerkomen op ongeveer 1.100 per jaar.
Bij een gemiddelde verblijfsduur van 2 jaar in 'Het Moet en De Mag' betekent dat dat er maximaal 2.200 asielaanvragers zouden leven- als ze allemaal zouden worden toegelaten, en ongeveer 1.400 bij het huidige percentage toegelatenen.
(Ter vergelijking: het inwonersaantal van de Frederik Hendrikbuurt is ongeveer 7.400, op een oppervlakte van ruim 40 ha.
De oppervlakte van het plangebied, zonder het oorspronkelijke Westerpark, is ruim 20 ha.)

Om de gedachten te bepalen: het Hiltonhotel aan de Apollolaan heeft 265 kamers voor gasten

Het paleis van Volksvlijt zelf (zonder de galerij) mat 90 bij 50 meter.

Eind 1990 leefden er in Amsterdam ongeveer 7.000 kinderen van 6 jaar oud, ongeveer 6.000 van 12 jaar, en ongeveer 7.000 jongeren van 18 jaar.
In eenjaar zijn er ongeveer 40 weken waarin de scholen actief zijn, d.w.z. zonder vakanties.
Dat wil zeggen dat er per kategorie per week ongeveer 175 jonge Amsterdammers 'De Moet' bezoeken.

Meer precies:
-de 6 jarigen zouden in twee groepen kunnen worden ontvangen. Dat wil zeggen dat de grote hal twee keer per week bezocht zou worden door een groep van ongeveer 90 kinderen, dat is 3 a 4 klassen.
-de 12-jarigen zouden bijvoorbeeld twee weken hun school hebben in 'De Moet' Dit vraagt dus accommodatie voor 350 kinderen, verdeeld over een theaterzaal, een religieuze ontvangstruimte, een politieke ontmoetingsruimte, bibliotheek en documentatie ruimte, een aantal neutrale ruimten.
-voor de 15-jarigen geldt hetzelfde.
-de 18 jarigen ontvangen met 7.000 mensen ongeveer 1100 asielzoekenden per jaar om te beoordelen. Dat lijkt in eerste instantie wat weinig. Achter de hoeveelheid gearresteerde en uitgezette illegale vreemdelingen is niet direct te komen.
 
 


 Terug InhoudVerder