"DE MOET EN HET MAG"


De Feitelijke Bebouwing

 
Natuurlijk is deze presentatie van 'De Moet en Het Mag' slechts een allereerste formulering van een allereerste idee. En in zo'n plan gaat het feitelijk niet aan om al met schetsen te komen van indelingen, van ruimtelijke uitwerkingen.
Toch is het wel zinvol om in eerste instantie het soort van ruimtebehoefte te schetsen zodat het duidelijk kan worden wat ongeveer de maat ervan zal zijn, en hoe die zich verhoudt met de oppervlakte van het prijsvraagterrein.
(Zie Plattegrond op de site van de projectgroep WesterGasfabriek)

In 'De Moet' :

1. Gesloten eerste opvang voor vluchtelingen.
   (De Schiphol-accomodatie.)
   Hierin: ontvangstruimten, werk- en studieruimte voor de jongeren die de vluchtelingen ontvangen.
2. Logies/Woongelegenheid voor ongeveer 2.000 mensen.
   Dit onderdak zal gekenmerkt worden door de het feit dat de bewoners er niet langer dan ongeveer twee jaar zullen wonen.
3. Kantoor- en werkruimte voor de aan het vluchtelingen werk gelieerde instanties zoals:
   -Justitie en andere overheidsinstellingen,
   -Amnesty International
   -Stichting Vluchtelingenwerk
   en voor de jongeren die de beslissing over toelating nemen.
4. Onderwijsaccomodatie voor vluchtelingen.
5. Het ziekenhuis en nood-opvang gebouw.
6. De grote hal, waar eens in de twee jaar een nieuwe 'omgeving' in wordt ingericht: Sahel, sloppenwijk, Overstroomd gebied, etc.
   Hier worden per twee dagen honderd kinderen ontvangen.
7. Om de hal kleine paviljoens voor de medewerkers.
8. Aan de hal ook een moderne tentoonstellingsruimte waarin een overzicht van de producten die onze cultuur uit de rampgebieden importeert, (grondstoffen, energie, ongeschoolde arbeid) op welke wijze deze aan onze rijkdom bijdragen (Waarom zijn onze kleren veel te goedkoop? Wat eten onze varkens?), en van de producten die wij naar die gebieden uitvoeren (Wapens, afval)
9. Een of twee theaters met ongeveer 400 plaatsen.
10. Een of meerdere religieuze ruimten.
11. Herberg 'Het vergulde argument': het huis van de politiek.
12. T. V.studio voor de lokale omroep.
13. Een documentatiecentrum met o.a. een aansluiting op de belangrijke computer data-netwerken.
14. Onderwijsaccomodatie.

In 'Het Mag'
1. De permanente kermis naast de grote Hal.
2. De twee grote feestzalen in het zuiveringsgebouw.
3. Kantoren en technische ruimten voor de feestzalen tussen de twee hallen van het zuiveringsgebouw.
4. De Reconstructie van het Paleis voor Volksvlijt
   -Expositieruimte voor internationale handel
   -Theater
5. De Galerij:
  -50 winkels met woonruimte en atelier.
 
 
 
 
 
 


Terug InhoudVerder