"DE MOET EN HET MAG"


Geen plan voor Allochtonen,
Geen plan voor het Natuurbehoud.

 

Dit is een plan dat westerlingen, Nederlanders, bouwen om zichzelf te corrigeren, indachtig de stelling 'Racisme is niet het probleem van de gediscrimineerde, het is het probleem van de discriminator'.

Daarom moet er ook voor worden gewaakt dat er op geen enkele wijze vertegenwoordigers van organisaties van allochtonen betrokken raken bij de verdere uitwerking, de voorbereiding, de bouwen het beheer van dit project.

Een specifieke waarschuwing hiervoor is nodig, omdat in de huidige verhoudingen zo'n gedachte zich maar al te zeer als logisch zou voordoen. Maar ze is het niet. Integendeel, dit project moet juist een eind maken aan de zinloze interculturele discussies over racisme, die er altijd op de een of andere manier in slagen een deel van de oorzaak van het probleem te plaatsen bij een geïmponeerd deel van de allochtonen dat niet als 'onredelijk' wil worden afgeschilderd, en daarom zo ver gaat te erkennen dat ze ook inderdaad wel eens een beetje stinken, hetgeen dan de volgende dag weer triomfantelijk in de pers staat: ze zeggen het zèlf!

Dit is géén project voor vreemdelingen. Het is een 'kom aan mijn lijf-huis' voor de racist in onszelf, en als zodanig gesloten voor inmenging, inbreng, of medezeggenschap van welke gediscrimineerde groep dan ook Het is het antwoord op de klacht dat de Nederlanders door al die projecten voor allochtonen zo langzamerhand zelf worden gediscrimineerd.

Goed moet wel weer worden begrepen, natuurlijk, dat we met 'Nederlanders', wèl alle Nederlanders bedoelen, met Amsterdammers dus ook alle Amsterdammers.

Ook is dit geen plan voor natuurbehoud, hoewel de verzieking van de natuur door onze cultuur wel een centraal thema is in het debat over verantwoordelijkheid. Organisaties als Greenpeace zullen dan ook niet een eigen kantoor of iets dergelijks in het project hebben.
 
 


Terug InhoudVerder