"DE MOET EN HET MAG"


Tot Slot

 

Geachte jury,


Deze inzending gaat de door U gestelde grenzen te buiten.


De locatie waarover U op dit moment Uw gedachten laat gaan is echter te mooi, biedt zulke wezenlijke mogelijkheden aan Amsterdam op dit moment, dat men genoodzaakt is zich af te vragen wat nu precies de grootste nood is voor een stad als de onze. En als men die vraag stelt is het antwoord simpel, en daarna bedenkt het plan zich bijna zelf.

Zeker zal dit plan in eerste instantie absurd lijken. Het zal ook zeker gezelschap hebben van echt absurde plannen (landingsplaats voor vliegende schotels?), en bovendien zullen er tal van realistische, simpele en aantrekkelijke deelplannen voor U op tafel liggen.

Zeker beschouwde U zich tot op dit moment niet als een groep die de sleutel in handen heeft tot de oplossing van de gigantische problemen die de Amsterdamse samenleving bedreigen.

Toch is het plan niet absurd, en het is op dit moment aan U om een Stap te doen. En als U de realiteitswaarde van dit plan overweegt, denkt U dan vooral niet meteen aan de (on)waarschijnlijkheid dat alle Amsterdammers, alle ambtenaren en bestuurders, alle instellingen die hiermee te maken krijgen akkoord zullen gaan.

Realiseert U zich uitsluitend hoe simpel het voor U is. om dit plan de prijs te geven waarover U mag beslissen. Want net zo simpel zal het later voor anderen zijn om hun beslissingen te nemen.

Is het simpel? Mooi zo.
Is het niet simpel? Kijk aan. Dan ligt hier voor U het moment om daar maling aan te hebben en te kijken wat er gebeurt.
Tal van belangrijke initiatieven worden in de kiem gesmoord omdat mensen vooruitlopen op problemen die er uiteindelijk helemaal niet hoeven te komen. Laat die eventuele problemen in de toekomst alstublieft niet Uw zorg zijn! Geeft U Uw prijs aan het plan dat voor Amsterdam het beste is, dat is dit plan!
Alleen daardoor al zal U een bijdrage leveren aan de discussie waarvan iedereen vindt dat hij moet worden gevoerd, over de toenemende agressie tegen buitenlanders en de daarmee samenhangende verslechtering van het Amsterdamse leefklimaat.

Het is een discussie die zo snel mogelijk moet worden afgerond, omdat veel te veel mensen er belang bij hebben om haar zo lang mogelijk slepend te houden zodat ze een excuus hebben om niets te doen in goedbetaalde functies.

Dit plan biedt de mogelijkheid om daar een eind aan te maken. Een concreet plan dat de discussie uit de vage sociologisch-politieke wolken kan halen-
Een plan dat misschien complex is, maar dat toch door iedereen kan worden begrepen.
Een plan dat velen die daarvoor worden betaald zal dwingen om te doen wat ze het minst willen: stoppen met het oeverloze vrijblijvende praten en onderzoeken, en domweg aan de slag in een structuur die alleen maar moet worden uitgevoerd. Eenmaal aan het werk zullen ze wel merken hoeveel creativiteit er komt kijken bij 'gewoon uitvoeren'!

Weg met de 'vrijheid' van de beleidsambtenaar! Dit is 'De Moet'!
Er is niets aan te doen dat dit plan dwingend is geformuleerd en misschien soms agressief overkomt. Het zijn de omstandigheden zelf die het onmogelijk maken om in Amsterdam nog veel langer maatschappijvreemd te dromen over y-oevers en het behoud van klompendansen, terwijl niemand meer weet waarvoor hij ook weer eigenlijk leeft, en de kinderen verrotten in automatenhallen waar ze leren schieten op zwarte poppetjes.

Daar gaan we weer. Alstublieft, hou het simpel:
geef die prijs aan 'De Moet en Het Mag' en zie wat er van komt!

M.J. Trapman.
 
 


Terug InhoudTitelpagina

Projectgroep WesterGasfabriek