Een Reactie op B=A in Bubbels.

 Er was eens een vrouw  die vreselijk graag  naar China wou.
 Op een dag kwam ze een man tegen die al in China was.

"Pardon", zei de vrouw, "ik heb gehoord dat U vroeger ook hier was."
"Dat klopt", zei de man in China.
"Kunt U mij de weg vertellen?" vroeg de vrouw die naar China wou.

 De man zei: "De weg terug is linksrechts opop en navoordien dat danookook weinigveel
 rechtkrom achteropperop."

"Daar moet ik wel even over nadenken," zei de vrouw, die nog steeds graag naar China wou.
"Dank U wel".

 Een tweede man, een, die ook in China was, had het gehoord.
"Wat zei jij nou?", vroeg hij aan de eerste man.
 "Ze moet niet denken dat het makkelijk is."  zei de eerste man.

"O?" zei de tweede, "hoe ben jij dan hier gekomen?"
"Gewoon,"zei de eerste man,"ik deed niets en toen was ik hier."

"Waarom zei je dat dan niet?"

"Ze moet niet denken dat het makkelijk is," herhaalde de eerste man,
"Ik heb het per slot ook niet makkelijk."


(ter gelegenheid van de discussie over de voorstelling B=A in Bubbels op het jeugdtheaterfestival in Den Bosch)

Marc-Jan Trapman.


More Writing