"DE MOET EN HET MAG"Het Stadsdeel Westerpark en "De Moet"


Uit de mooie informatiebrochure blijkt dat de door het stadsdeel gedachte functie voor deze nieuwe plek in de stad in eerste instantie opgevat wordt in het kader van lokaal belang. Vanuit een stadsdeelraad gezien is dat natuurlijk ook een reële gedachte.

Dit plan pleit echter voor een opzet die het Westerparkproject op stedelijk niveau zou brengen, of zelfs daarboven uit. Een plan waarmee Amsterdam als stad haar geschiedenis als historisch centrum waar culturen elkaar ontmoeten voort te zetten-

Het plan overschrijdt daardoor op enkele plaatsen de grenzen zoals die in de informatiebrochure zijn uiteengezet maar valt zeker binnen het bestemmingsplan.

De opzet van de prijsvraag, waarbij ook ideeën worden gevraagd uit andere delen van de stad, wijst op de principiële bereidheid om het park in een breder belang te zien-

Zowel de locatie, als de maat, als de historische bebouwing bieden de mogelijkheid om via een integrale aanpak van het hele gebied een project te realiseren dat de schaal ervan recht doet: een werkelijk groots project waarin werkelijke idealen vorm kunnen krijgen op een manier die meer zou kunnen zijn dan de bekende druppel op de gloeiende plaat.

Voor de jury, voor de leden van de deelraad, en voor de bewoners van het stadsdeel Westerpark vormt dit plan een mogelijkheid om op het terrein van de voormalige gasfabriek een project te realiseren dat niet in eerste instantie gericht is op de directe behoeften van de aangrenzende buurten maar dat zich bezighoudt met de meest urgente problemen van onze stad en van onze Nederlandse cultuur.
     InhoudVerder
Plattegrond (projectgroep westergasfabriek)