"DE MOET EN HET MAG"Het Plan 

Het plan bestaat, kort geformuleerd,
uit het inrichten van een groot centrum waar asielzoekers en gearresteerde illegale vreemdelingen kunnen worden opgevangen, beoordeeld, en, als ze worden toegelaten, in verschillende fasen met de Nederlandse cultuur vertrouwd raken.

Tegelijkertijd is het een stedelijk centrum waar de Amsterdamse jeugd, aan de hand van de feitelijke nood van de asielzoekers, in verschillende fasen kennis maakt met het probleem van onze cultuur in de wereld, en daar verantwoordelijkheid voor krijgt.


Kinderen zullen op zesjarige leeftijd worden ontvangen in een in de gaskoepel te bouwen evenementenhal, waar een situatie waaruit  vluchtelingen komen levensecht is nagebouwd. 
Essentieel is dat deze kinderen,
in schoolverband,
36 uur in deze hal doorbrengen zonder eten.
De feitelijke ervaring van honger, in kontrast met de rijkdom van onze maatschappij, staat hier centraal. Hierbij worden ze begeleid door geaccepteerde asielzoekers met een ruime kennis van de Nederlandse cultuur.

Op 12- en 15 jarige leeftijd brengen deze kinderen, opnieuw in schoolverband, een bezoek aan het project. Dan worden ze geconfronteerd met de manier waarop onze maatschappij omgaat met het kontrast tussen onze rijkdom en de armoede elders in de wereld.
Politieke, economische, culturele en religieuze instellingen die menen aanspraak te maken op maatschappelijke steun door subsidiëring zijn hier verplicht aanwezig om zich door de jeugd, samen met recent toegelaten asielzoekers, te laten bevragen.

Op 18 jarige leeftijd, het laatste verplichte bezoek, wordt elke Amsterdamse jongere persoonlijk belast met de eindbeslissing over de toelating van een asielzoeker of een gearresteerde illegale buitenlander, nadat hij of zij zich in diens zaak heeft verdiept Na deze beslissing blijft hij of zij verantwoordelijk voor de rechten van deze asielzoeker.

Permanent is er een ziekenhuis/opvangcentrum voor slachtoffers van rampen en oorlogsgeweld waar arbeidsplaatsen zijn voor tot gevangenisstraf veroordeelde jongeren.

Naast de gestructureerde fasering van de kennismaking met het probleem en de beslissing over de toelating van de asielzoekers (dit deel van het plan heet 'De Moet'), is er het terrein waarop de toegelaten asielzoekers scholing, werkervaring en een eerste periode van werkgelegenheid krijgen aangeboden: de organisatie van een permanent groot feestterrein voor de Amsterdamse jeugd, waar de nadruk komt te liggen op culturele topevenementen uit de herkomstlanden van asielzoekers (de naam voor dit deel van het plan
is: 'Het Mag').

Het laatste onderdeel van dit plan zal het enige zijn dat is gericht op de volwassen Amsterdammers.
Op het terrein zal een reconstructie van het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt worden gebouwd, waar toegelaten asielzoekers (in samenwerking met teruggestuurde asielzoekers) een permanent expositie- en ondersteuningscentrum hebben voor handelsrelaties met hun herkomstland.
 Terug Inhoud Verder
Projectgroep WesterGasfabriek