Onaf Denken:

Wiskunde, Logica, Causaliteit.

Deze drie vormen een groep in ons denken, ze zijn verschillend, maar toch hebben ze hun onontkoombaarheid gemeen, Om goed met ze om te kunnen gaan is het belangrijk dat we de onderlinge verschillen goed in de gaten houden.

Wiskunde is het geheel van wetten dat getallen onderling verbindt.
getallen zijn een abstractie: een eigenschap die tal van verschijnselen kunnen hebben, 'hoeveelheid'.
Getallen hebben met tijd niets te maken, ze bestaan buiten de tijd.
Ze hebben ook met 'betekenis' niets te maken, ze verwijzen niet, ze zijn uitsluitend zichzelf.
Niet wiskunde = fout
De tekens van de wiskunde: +,-. Alle andere zijn kombinaties en veelvouden daarvan.
 

Logica is een stelsel van wetten dat verzamelingen met elkaar verbindt: groepen van dingen, waarbij de feitelijke 'hoeveelheid' daarbinnen er niets mee te maken heeft. Logika bestaat buiten de tijd, maar heeft wel te maken met 'betekenis', omdat het ook betekenissen onderling verbindt. (een woord is de naam van een verzameling,  van een logische operatie, of een getal)
Daarom is de logica tezelfdertijd ook de structurering van de taal, in de zin van de structuur van de semantische bovenbouw op de syntax.
De syntax is de biologische (die is niet logisch, maar heeft meer een axiomatisch karakter) structuur van de taal.
Niet - Logica  =  Onzin
Alle problemen in de taal komen voort uit verschil in  definities of verkeerde logische of wiskundige operaties.
Binnen een logisch universum is strategie zinloos.
 
 

De causaliteit is logica in de tijd.
Het is de onderlinge structuur van de verschijnselen die in de tijd bestaan, voor zover die bestaat.
Niet - Causaliteit is : vrijheid
Binnen een causaal universum is strategie zinloos.
A: mogelijkheid 1. Niet alle ontwikkelingen binnen de causaliteit zijn voorspelbaar. Door middel van iteratie zijn chaotische ontwikkelingen mogelijk die geheel gedetermineerd, en toch onvoorspelbaar zijn.
B: mogelijkheid 2. Alle ontwikkelingen binnen de causaliteit zijn voorspelbaar.
Chaotische ontwikkelingen, door middel van iteratie. zijn weliswaar gedetermineerd, maar de iteratie zelf is oorzaakloos- en dus de origine van identiteit.

Mogelijkheid 2 klopt beter.

De iteratie is een wiskundige handeling, die tijd introduceert in de wiskunde. Er ontstaat een ‘tijd’-orde in een reeks, d.w.z. een getal is een noodzakelijke voorwaarde voor een tweede.
 Index
Contact