Marc-Jan Trapman
_________________________________

Over Kwaliteit en Organisatie in de Kunst 
Over Kwaliteit en Organisatie in de Kunst: concept artikel ten behoeve van de kunstenbond, 10-2-'95
Zeven stellingen over de Theaterwetenschap: voor een dramaturgencongres van de Boekmanstichting
Onaf Denken: Onvoltooide aanzetten tot begin van een aanvang
Filosofie voor de theaterwetenschappen
Over Goed en Kwaad
Wiskunde, Logica, Causaliteit

  
 
Voorheen Kunstenbond
Federatie 
 
 
Home 
 Organisatie
Theater