Over Kwaliteit en Organisatie in de Kunst

 
 

 
Inhoud.
1 De Kunstenaar als Jan Lul
2
 
 
Het probleem is dat discussie in de Kunsten nauwelijks meer voorkomt
 Waarom is dit een probleem?
 Waarom ontbreekt het redelijke betoog?
De angst voor de Rede.
Wat is het gevolg van het ontbreken van een redelijk betoog?
3
 
De terugkeer van de rede in het Kunstendebat
De overwinning van de angst voor de Rede
 De overwinning van de angst voor het Oordeel
4
 
 
 
De Taboes van het Cynisme.
Wat is Kwaliteit?
Wat is Richting?
 Wat is Techniek in de Kunst?
Wat is Betekenis?
Wat is Zin?
5 Wat is een Kunstenaar? Wat is Kunst?
6 De organisatie van de Kunsten
7
 
De stroming als bewust gehanteerd model.
. Reactie van de Kunstenbond...

 
 
Theater Pagina
Titelpagina
Volgende >