"DE MOET EN HET MAG"


Geld

 
Naast de gelden die beschikbaar zijn voor de opvang van vluchtelingen, en die, hoe onbevredigend dat ook mag klinken, niet toereikend zullen zijn voor de opzet van een project als dit, zouden met name ook, door de gemeente, claims moeten worden gelegd op gelden uit onderwijs, gelden uit de ontwikkelingshulp- en met name bij NCO, een fonds over voorlichting over de derde wereld. Ook vanuit Economische zaken zou, omdat er op den duur een handelscentrum moet ontstaan, middelen beschikbaar moeten komen.

De belangrijkste bron van middelen voor de stichting van dit project zou echter moeten komen uit middelen die de gemeenschap beschikbaar stelt voor de bestrijding van het racisme.

Tot nu toe is het misschien nog niet zo dat men hiervoor concreet grote bedragen heeft uitgetrokken. Toch zal dat nodig zijn, en
juist een plan als dit, waarin op concrete wijze duidelijk wordt op welke schaal een project tegen racisme vorm kan krijgen in een gemeenschap als Amsterdam geeft aan wat nu eigenlijk de maat is van het probleem: het is een groot probleem, maar het is geenszins een onoverkomelijk probleem.
Voor een stad die bereid was de Olympische spelen in huis te halen zou het zelfs erg overzichtelijk zijn.

Met name 'De Moet' zal natuurlijk geld blijven kosten, ook later in de exploitatie.
'Het Mag', echter, zou wat exploitatie betreft, op zijn minst kostendekkend moeten zijn. De grote feestballen zouden wat dat betreft geen probleem moeten opleveren.
Maar ook de projecten die begonnen worden om toegelaten vluchtelingen
een plaats te laten in onze samenleving, zouden gericht moeten zijn op het verkrijgen van economische zelfstandigheid.
Een project als 'Het Mag' moet er natuurlijk op gericht zijn om die sectoren van de arbeidsmarkt in de Nederlandse samenleving te versterken die de tegenstellingen tussen de volkeren verminderen. Dat houdt in dat 'Het Mag' zich niet zal gaan richten op de productie van nog meer materiële goederen, maar in eerste instantie op de dienstverlening. Want juist aan dienstverlening is in Nederland een schreeuwend tekort.

'Het Mag' is in daarom dus ook in eerste instantie een uitgaanscentrum, en een handelscentrum: dat betekent dat juist in de dienstverleningssfeer kan worden gewerkt, geschoold en ervaring opgedaan. 'Het Mag' zal dan ook vooral de asielzoekers werk opleveren.
 
 


Terug InhoudVerder