Kader of Verschijnsel:
Onderwijsvernieuwing als Loodsmannetje
 
 

De naam 'loodsmannetje' is gegeven aan een visje, dat zich in schoolverband ophoudt in de buurt van haaien en roggen.
Het heeft die naam gekregen vanachter de tafel, doordat huiskamergeleerden de beelden van de haai en de daaromheenzwemmende kleintjes, interpreteerden. Van een loodsfunktie bleek echter in de praktijk geen sprake: in tegendeel, het loodsmannetje gebruikt de haai als bescherming, en leeft onder meer van de restanten prooi die de haai morst. De biologen, die dit ontdekten hebben zich gelukkig niet gestoord aan de oppervlakkige indruk dat het visje de haai leidde, anders hadden ze zich misschien verdiept in heilloze onderzoeken naar de interaktie tussen de haai en de visjes, en hun tijd verspild met het ontwikkelen van diepgravende theoriën die moesten verklaren waarom de haai meestal niet achter de hem loodsende visjes aanzwemt, en waarom het omgekeerde meestal wel het geval is.
Ze konden dat doen, omdat zij het samen voorkomen van loodsmannetjes en haaien als een verschijnsel beschouwden, dat bestudeerd moest worden.
Zo doorbraken zij het denkkader, dat de relatie 'visje loodst haai' is.

Ook 'onderwijsvernieuwer' is een naam, gegeven aan mensen en groeperingen van mensen die zich in de buurt van scholen ophouden.
Helaas is het de sociologen die dit verschijnsel beschouwen nog lang niet altijd gegeven dezelfde distantie ten opzichte van deze relatie op te brengen als de biologen waarover ik het hierboven had.
In het volgende stuk zal ik aangeven dat dat onjuist is, waarom het onjuist is, en hoe het komt, dat het gebeurt.


Daarvoor zullen we dus twee relaties beschouwen:
1. de relatie onderwijs -onderwijs vernieuwer, en
2. de relatie onderwijsvernieuwing -onderwijssocioloog. 
Verder
Terug naar Index