The Transfer of Ideology
between Generations.
Welcome to my Theatre-Homepage.


Op deze pagina's wil ik u een overzicht geven van mijn werk op het gebied van theater. Dat werk is nauw verweven met mijn zoektocht naar Identiteit, Ideologie, en de overdracht van Ideologie tussen Generaties. Vandaar dat u ook links zult aantreffen naar sommige van mijn projecten die in eerste instantie meer lijken te gaan over het werken met kinderen in oorlogsgebieden; dit lijkt een ander terrein, maar is dat niet. 
Die pagina's zijn over het algemeen in het Engels.
In these pages I would like to give you an overview of my work in theatre. This work is closely linked with my search for the essence in concepts like Identity, Ideology, and the transfer of Ideology from Generation to Generation.
For this reason you may find links to my work for children in communities after armed conflict;
this may seem to be another field, yet it is not.
Some pages will be in Dutch.
Chronologies Overzicht
Chronology of my work 
Essays

Over Kwaliteit en Organisatie in de Kunst
(voor de Kunstenbond FNV)


Zeven stellingen over de Theaterwetenschap
(voor een dramaturgencongres van de Boekmanstichting)


Over De Klaagliederen van Gerardjan Rijnders
(de rol van het theater in Nederland)


B=A in Bubbels.
(ter gelegenheid van de discussie over die voorstelling 
op het jeugdtheaterfestival in Den Bosch)
 

Play my Plays!


Synopsis in English:
The Geus
Het StAUT-Kindertheater
Over het StAUT Kindertheater is een boek gepubliceerd,
"Vraag maar aan de Artiesten"
dat de ervaringen tussen 1969 en 1980 beschrijft.
Het StAUT-Kindertheater was het eerste experimentele Jeugdtheater in Nederland.


To index-page.