Een drama aan de Oude Hoogstraat


 
In '1979 en '80 speelde zich, wat mij betreft, een drama af aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, dat exemplarisch was voor mijn verhouding met het onderwijs. Ik was, na een aantal jaren practisch werk met het StAUT-Kindertheater en het Zomerstraattheater, weer begonnen aan de Universiteit, om mijn studie sociologie af te ronden. Een van de onderdelen was het vak 'Onderwijssociologie'. Al tijdens het werken in de werkgroep ging het mis. Mijn werkstuk werd vervolgens afgekeurd door de docente, Drs. Tessa Los.

Ik ging daartegen in beroep, en won dat beroep.

Niettemin ging de UvA niet in op mijn vraag om de schade die was ontstaan te herstellen.....
 

 
Het Werkstuk:
Kader of Verschijnsel:
Onderwijsvernieuwing als 
Loodsmannetje
1979 - 1980
De gang van zaken in de werkgroep
Het werkstuk afgekeurd:
Brief van de juf,
met antwoord
Conclusie Mijn brief aan 
de Beroepscommissie